خانی آباد نو

 • کد شعبه:
  388
 • آدرس:
  خانی آباد نو - میدان ابن سینا
 • ایمیل:
  bp388@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1891633957
 • تلفن:
  0098-21-55015346
 • فکس:
  0098-21-82897288