جهانشهر کرج

 • کد شعبه:
  3901
 • آدرس:
  کرج - بلوار جمهوری اسلامی - جنب کوچه مینا
 • ایمیل:
  bp3901@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  3144943161
 • تلفن:
  0098-26-34477949
 • فکس:
  0098-21-82897310