عظیمیه کرج

 • کد شعبه:
  3906
 • آدرس:
  عظیمیه کرج - بلوار شریعتی - روبروی پارک ایران زمین
 • ایمیل:
  bp3906@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  3155686885
 • تلفن:
  0098-26-32543991-7
 • فکس:
  0098-21-82897314