گلشهر کرج

 • کد شعبه:
  3908
 • آدرس:
  کرج - 45 متری گلشهر - مقابل بلوار شهید محمدی
 • ایمیل:
  bp3908@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
 • تلفن:
  0098-26-34679489-92
 • فکس:
  0098-21-82897316