بازار بلور فروشان

 • کد شعبه:
  391
 • آدرس:
  میدان شوش - خیابان شهید صابونیان - مجتمع تجاری الماس
 • ایمیل:
  bp391@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1186717114
 • تلفن:
  0098-21-55351576-80
 • فکس:
  0098-21-82897291