سه‌راه گوهردشت کرج

 • کد شعبه:
  3912
 • آدرس:
  کرج - خیابان شهید بهشتی - سه‌راه گوهردشت - نبش کوچه میثم پنجم
 • ایمیل:
  bp3912@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  3139964715
 • تلفن:
  0098-26-34093087
 • فکس:
  -