بهار شمالی

 • کد شعبه:
  394
 • آدرس:
  خیابان بهارشمالی - جنب کوچه محمدی
 • ایمیل:
  bp394@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1564653111
 • تلفن:
  0098-21-77655796-7
 • فکس:
  0098-21-82897294