شهرک آپادانا

 • کد شعبه:
  395
 • آدرس:
  شهرک آپادانا - مجتمع تجاری گل مریم
 • ایمیل:
  bp395@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1391866347
 • تلفن:
  0098-21-44672304-7
 • فکس:
  0098-21-82897295