شهید فلاحی

 • کد شعبه:
  396
 • آدرس:
  خیابان ولیعصر - خیابان شهید فلاحی - جنب خیابان رامکوه - مقابل خیابان اعجازی
 • ایمیل:
  bp396@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1988634453
 • تلفن:
  0098-21-22711252
 • فکس:
  0098-21-82897296