ورامین

 • کد شعبه:
  398
 • آدرس:
  ورامین - خیابان شهدا - حد فاصل میدان امام حسین و امام خمینی(ره)
 • ایمیل:
  bp398@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  3371793598
 • تلفن:
  0098-21-36263886
 • فکس:
  0098-21-82897298