کیش

 • کد شعبه:
  4001
 • آدرس:
  کیش - مرکز تجاری کیش - واحد 16و17
 • ایمیل:
  bp4001@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  7941895347
 • تلفن:
  0098-76-44452531-8
 • فکس:
  0098-21-82897712