باباطاهر

 • کد شعبه:
  402
 • آدرس:
  بزرگراه ارتش - مجتمع مسکونی آتی ساز2 - برج بنفشه - واحد تجاری شماره 6
 • ایمیل:
  bp402@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1955859687
 • تلفن:
  0098-21-22490023-5
 • فکس:
  0098-21-82897302