جنت آباد شمالی

 • کد شعبه:
  403
 • آدرس:
  خیابان جنت آباد شمالی - تقاطع بزگراه آبشناسان
 • ایمیل:
  bp403@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1477913118
 • تلفن:
  0098-21-44864940-1
 • فکس:
  0098-21-82897303