پنجشنبه  29  مهر  1400 , روز صادرات

محاسبه مبلغ مورد نیاز برای سودی خاص

با وارد کردن مقدار سود مورد نظر برای سپرده گذاری و انتخاب نوع سپرده گذاری و سپس کلیک بر روی کلید " محاسبه شود" می توانید مبلغ مورد نظر برای سپرده گذاری را در بخش پایین مشاهده کنید.

مقدار سود مورد نظر درماه (30 روز):
ریال
انواع سپرده
نرخ علی الحساب سود سالانه
٪ 8
٪ 12
٪ 14
٪ 16
٪ 18
  • مبلغ مورد نیاز:
    ریال