یکشنبه  5  تیر  1401

صدور انواع ضمانت نامه بانکی

  • صدور انواع ضمانت نامه های بانکی جهت تسهیل مبادلات اقتصادی و تجاری

  • شرایط آسان و سریع جهت دریافت انواع ضمانت نامه بانکی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقـی

  • انواع ضمـانت نامه های پیمانکاری (شرکت در منـاقصه/مـزایده، حسن انجام کار یا تعهدات، پیش پـرداخت و استرداد کسور وجه الضمان)

  • انواع ضمانت نامه های تعهد پرداخت(گمرکی، خروج از کشور، نظام وظیفه، آژانس های مسافرتی)

ضمانت نامه های بانکی

بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی و یا حقوقی، پرداخت دیون و یا انجام تعهداتی را که به نفع اشخاص دیگر به عهده متقاضیان است را با رعایت آئین نامه مرتبط تعهد و ضمانت می نماید، به موجب ضمانت نامه هایی که توسط بانک صادر می شود، بانک متعهد می گردد در صورت درخواست ذینفع (کارفرما) تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وی پرداخت شود.

انواع ضمانت نامه ریالی

در واقع هنگامی که سازمانی، انجام یک کار، تامین و راه اندازی پروژه ها یا خرید یک نوع کالا را به مناقصه می گذارد، برای آن که مطمئن گردند که شرکت کنندگان در مناقصه پیشنهادهای سنجیده ای را ارائه می دهند و واقعاً قصد انجام کار را دارند، از آنها می خواهند که ضمانت نامه ای به همراه پیشنهادهای خود ارائه نمایند تا پیشنهادها قابل بررسی باشد.
سازمان ها برای جلوگیری از تضییع حقوق برگزارکننده مزایده از شرکت کنندگان، ضمانت نامه ای تحت عنوان ضمانت نامه شرکت در مزایده اخذ می نمایند تا در صورتی که شرکت کننده در مزایده به تعهدات خود عمل ننماید وجه این ضمانت نامه را از بانک مربوطه مطالبه نمایند.
این نوع ضمانت نامه برای تضمین انجام صحیح و به موقع تعهدات ضمانت خواه (پیمانکار) در مقابل ذینفع (کارفرما) طبق مفاد قرارداد منعقده بین آن ها از طرف بانک صادر می شود.
پس از انعقاد قرارداد میان کارفرما و پیمانکار یا در هر مرحله ای از انجام کار با توافق طرفین، ممکن است به منظور تجهیز کارگاه یا تقویت بنیه مالی پیمانکار، درصدی از مبلغ قرارداد به صورت پیش پرداخت از طرف کارفرما به پیمانکار در قبال ارائه ضمانت نامه پرداخت گردد.
پیمانکار هنگامی که به اجرای کامل قرارداد نزدیک می شود، ممکن است به دلایل مختلف نقدینگی کافی برای پایان کار نداشته باشد، لذا کارفرما درخواست می کند مبالغ کسرشده (تضمین حسن انجام کار) که به کسور وجه الضمان معروف است را به ایشان پرداخت نموده و در مقابل آن ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان تسلیم کارفرما نماید.
ضمانت نامه تعهد پرداخت جهت اخذ اعتبار، دریافت کالا، پوشش دیون: ضمانت نامه ای است که بر اساس آن اقدام به اخذ اعتبار و یا دریافت کالا و یا به طور کلی پوشش دیون و جایگزین وجه نقد می شود. ضمانت نامه خروج از کشور: این ضمانت نامه برای مشمولین نظام وظیفه به درخواست متقاضی و به نفع معاونت سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، صادر می گردد.
ضمانت نامه ای است که برای ترخیص کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر به نفع گمرک های کشور و بنا بر تقاضای واردکننده کالا طبق نمونه های ارائه شده از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر می شود.

از علاقه ‏مندان به کسب اطلاعات بیشتر دعوت می‏ گردد به شعبه‏ های ما در سراسر کشور مراجعه فرمایند. همچنین مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی بانک‌پاسارگاد به شماره ۸۲۸۹۰ و سیستم دریافت نظرها در سایت آماده ارایه مشاوره و پاسخگویی به مشتریان گرامی می ‏باشد.

مهلت عضویت در پویش به پایان رسیده است.