پنجشنبه  4  خرداد  1396 , روز مقاومت و پایداری - روز دزفول

تماس با ما

واحد اطلاع رسانی به شماره تلفن 82890 و پست الکترونیک info@bpi.ir جهت پاسخگویی به سوالات شما عزیزان و به منظور دریافت بازخورد از فعالیت‌های مختلف بانک (فعالیتهای صفی و ستادی) فراهم شده است.