شنبه  30  شهریور  1398

سامانه ارتباط با مشتریان بانک پاسارگاد - خلاصه نتایج مطالعات میدانی

 
به منظور تکمیل فرآیند افکار سنجی و مطالعات میدانی انجام گرفته از مشتریان و مخاطبین بانک، روابط عمومی خلاصه ای از نتایج این مطالعات را به منظور اطلاع شما مشتریان گرامی ارایه کرده است: