یکشنبه  3  تیر  1397

شاخص های مالی جهان : نرخ فلزات گرانبها

مس
دلار آمریکا / پوند
3.0813
3.0808
فروش/خرید
+0.05%
+0.0016
تغییرات
3.0994
3.0701
بیشترین/کمترین
نیکل
دلار آمریکا / پوند
6.8840
6.8818
فروش/خرید
+2.13%
+0.1436
تغییرات
6.9430
6.7313
بیشترین/کمترین
آلومینیوم
دلار آمریکا / پوند
0.9783
0.9781
فروش/خرید
-0.19%
-0.0018
تغییرات
0.9842
0.9731
بیشترین/کمترین
روی
دلار آمریکا / پوند
1.3475
1.3473
فروش/خرید
+0.38%
+0.0051
تغییرات
1.3587
1.3291
بیشترین/کمترین
سرب
دلار آمریکا / پوند
1.0876
1.0874
فروش/خرید
+1.45%
+0.0155
تغییرات
1.0922
1.0678
بیشترین/کمترین
اورانیوم
دلار آمریکا / پوند
3.0813
3.0808
فروش/خرید