شنبه  5  اسفند  1396 , روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی، روز مهندسی

شاخص های مالی جهان : نرخ فلزات گرانبها

مس
دلار آمریکا / پوند
3.1919
3.1915
فروش/خرید
-0.67%
-0.0215
تغییرات
3.2164
3.1832
بیشترین/کمترین
نیکل
دلار آمریکا / پوند
6.1991
6.1968
فروش/خرید
-0.16%
-0.0098
تغییرات
6.2286
6.1341
بیشترین/کمترین
آلومینیوم
دلار آمریکا / پوند
0.9782
0.9778
فروش/خرید
-1.79%
-0.0178
تغییرات
1.0006
0.9778
بیشترین/کمترین
روی
دلار آمریکا / پوند
1.6080
1.6075
فروش/خرید
-0.46%
-0.0074
تغییرات
1.6152
1.5937
بیشترین/کمترین
سرب
دلار آمریکا / پوند
1.1466
1.1462
فروش/خرید
-0.25%
-0.0029
تغییرات
1.1558
1.1388
بیشترین/کمترین
اورانیوم
دلار آمریکا / پوند
3.1919
3.1915
فروش/خرید
-0.67%
-0.0215
تغییرات