چهارشنبه  22  آذر  1396

شاخص های مالی جهان : نرخ فلزات گرانبها

مس
دلار آمریکا / پوند
3.0019
3.0014
فروش/خرید
-0.25%
-0.0076
تغییرات
3.0160
2.9890
بیشترین/کمترین
نیکل
دلار آمریکا / پوند
5.0137
5.0114
فروش/خرید
-1.31%
-0.0665
تغییرات
5.0802
4.9502
بیشترین/کمترین
آلومینیوم
دلار آمریکا / پوند
0.9053
0.9048
فروش/خرید
-0.23%
-0.0021
تغییرات
0.9106
0.9011
بیشترین/کمترین
روی
دلار آمریکا / پوند
1.4383
1.4381
فروش/خرید
+0.94%
+0.0134
تغییرات
1.4479
1.4102
بیشترین/کمترین
سرب
دلار آمریکا / پوند
1.1474
1.1469
فروش/خرید
+1.34%
+0.0151
تغییرات
1.1499
1.1307
بیشترین/کمترین
اورانیوم
دلار آمریکا / پوند
3.0019
3.0014
فروش/خرید
-0.25%
-0.0076
تغییرات