شنبه  24  آذر  1397

شاخص های مالی جهان : نرخ فلزات گرانبها

مس
دلار آمریکا / پوند
2.7783
2.7733
فروش/خرید
-0.52%
-0.0145
تغییرات
2.7971
2.7733
بیشترین/کمترین
نیکل
دلار آمریکا / پوند
4.8737
4.8642
فروش/خرید
-2.29%
-0.1139
تغییرات
4.9872
4.8642
بیشترین/کمترین
آلومینیوم
دلار آمریکا / پوند
0.8701
0.8678
فروش/خرید
-0.10%
-0.0009
تغییرات
0.8735
0.8678
بیشترین/کمترین
روی
دلار آمریکا / پوند
1.1895
1.1833
فروش/خرید
-0.40%
-0.0048
تغییرات
1.1895
1.1833
بیشترین/کمترین
سرب
دلار آمریکا / پوند
0.8783
0.8761
فروش/خرید
-0.46%
-0.0041
تغییرات
0.8804
0.8761
بیشترین/کمترین
اورانیوم
دلار آمریکا / پوند
2.7783
2.7733
فروش/خرید