چهارشنبه  2  آبان  1397

شاخص های مالی جهان : نرخ فلزات گرانبها

مس
دلار آمریکا / پوند
2.8102
2.8074
فروش/خرید
-0.07%
-0.0019
تغییرات
2.8131
2.8012
بیشترین/کمترین
نیکل
دلار آمریکا / پوند
5.6064
5.6019
فروش/خرید
+0.45%
+0.0249
تغییرات
5.6064
5.5769
بیشترین/کمترین
آلومینیوم
دلار آمریکا / پوند
0.9109
0.9100
فروش/خرید
+0.35%
+0.0032
تغییرات
0.9109
0.9068
بیشترین/کمترین
روی
دلار آمریکا / پوند
1.2267
1.2258
فروش/خرید
-0.37%
-0.0045
تغییرات
1.2308
1.2219
بیشترین/کمترین
سرب
دلار آمریکا / پوند
0.9103
0.9101
فروش/خرید
+0.00%
+0.0000
تغییرات
0.9103
0.9101
بیشترین/کمترین
اورانیوم
دلار آمریکا / پوند
2.8102
2.8074
فروش/خرید