سه شنبه  31  اردیبهشت  1398 , روز اهدای عضو، اهدای زندگی

شاخص های مالی جهان : نرخ فلزات گرانبها

مس
دلار آمریکا / پوند
2.7315
2.7311
فروش/خرید
+0.55%
+0.0150
تغییرات
2.7338
2.7161
بیشترین/کمترین
نیکل
دلار آمریکا / پوند
5.4687
5.4664
فروش/خرید
+0.92%
+0.0499
تغییرات
5.4800
5.4124
بیشترین/کمترین
آلومینیوم
دلار آمریکا / پوند
1.0761
1.0743
فروش/خرید
-1.70%
-0.0186
تغییرات
1.0934
1.0743
بیشترین/کمترین
روی
دلار آمریکا / پوند
1.2384
1.2379
فروش/خرید
+0.53%
+0.0066
تغییرات
1.2413
1.2314
بیشترین/کمترین
سرب
دلار آمریکا / پوند
0.8142
0.8135
فروش/خرید
+0.36%
+0.0029
تغییرات
0.8153
0.8112
بیشترین/کمترین
اورانیوم
دلار آمریکا / پوند
2.7315
2.7311
فروش/خرید