سه شنبه  27  شهریور  1397 , روز بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار و روز شعر و ادب فارسی گرامی باد

شاخص های مالی جهان : نرخ فلزات گرانبها

مس
دلار آمریکا / پوند
2.7472
2.7470
فروش/خرید
+2.79%
+0.0745
تغییرات
2.7581
2.6444
بیشترین/کمترین
نیکل
دلار آمریکا / پوند
5.5762
5.5739
فروش/خرید
+0.70%
+0.0386
تغییرات
5.6306
5.4877
بیشترین/کمترین
آلومینیوم
دلار آمریکا / پوند
0.9057
0.9053
فروش/خرید
+0.33%
+0.0029
تغییرات
0.9147
0.8978
بیشترین/کمترین
روی
دلار آمریکا / پوند
1.0627
1.0622
فروش/خرید
+1.99%
+0.0207
تغییرات
1.0703
1.0336
بیشترین/کمترین
سرب
دلار آمریکا / پوند
0.9269
0.9262
فروش/خرید
-1.11%
-0.0104
تغییرات
0.9370
0.9205
بیشترین/کمترین
اورانیوم
دلار آمریکا / پوند
2.7472
2.7470
فروش/خرید