دوشنبه  2  خرداد  1401

گروه مالی پاسارگاد

بانک پاسارگاد در جهت گسترش فعالیت های بانک و همچنین افزایش ارائه خدمات گوناگون به مشتریان خود، با سرمایه گذاری، در جهت پدید آمدن شرکت های موثری بر آمده است. این شرکت ها عبارتند از:

شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان

شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان

شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) هلدینگ میدکو

شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) هلدینگ میدکو

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)

شرکت بیمه پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان

شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد

شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد

شرکت لیزینگ پاسارگاد

شرکت لیزینگ پاسارگاد

شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد

شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد

شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد

شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد

شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد

شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد

نسیم سلامت پاسارگاد

نسیم سلامت پاسارگاد

شرکت خدمات مالی بانک پاسارگاد

شرکت خدمات مالی بانک پاسارگاد

شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد

شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد

شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد

شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش‌پرداز آریان

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش‌پرداز آریان

شرکت مبنای خاورمیانه

شرکت مبنای خاورمیانه

دانشگاه خاتم

دانشگاه خاتم

شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد

شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد

راهبردهای حوزه شرکا و تامین کنندگان