چهارشنبه  29  خرداد  1398 , سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی تسلیت باد.

شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد

معرفی و تاریخچه

شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد (سهامی خاص) در تاریخ 138۸/۰۶/28 بر اساس مجوز شماره ۱۱۷۰۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تحت شماره ۳۵۴۵۱۱ در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و فعالیت خود را وفق مجوز شماره ۱۷۹۳۵۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ آغاز نموده است.

زمینه فعالیت شرکت

خرید و فروش نقدی ارزهای معتبر و نقل و انتقالات ارز در داخل و خارج از کشور از طریق صدور حواله، خدمات مشاوره ای حضوری و غیر حضوری و خرید و فروش مسکوک طلای بهار آزادی ضرب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

اهداف و ماموریت

توسعه معاملات با طیف متنوعی از شرکت ها و اشخاص
افزایش و گسترش شعب داخل و تأسیس شعب یا نمایندگی در خارج از کشور

اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی سمت
آقای مصطفی بهشتی روی رئیس هیات مدیره
آقای محمدامیر داود نایب رئیس هیات مدیره
آقای مصطفی عزیزی عضو هیات مدیره
آقای جواد سروری مدیر عامل