شنبه  27  بهمن  1397

شرکت خدمات مالی بانک پاسارگاد

معرفی و تاریخچه

شرکت خدمات مالی بانک پاسارگاد (سهامی خاص) عضو قدیمی کانون مشاوران اعتباری سرمایه گذاربانکی، یکی از واحدهای مجموعه گروه مالی پاسارگاد می باشد که به عنوان بازوی کارشناسی و فکری در کنار مجموعه بانک به خصوص حوزه اعتباری فعالیت می نماید . این شرکت در خرداد ماه سال 1385 باهدف ارائه خدمات کارشناسی ، مشاوره مالی و ارزیابی وثایق ملکی ، تحت شماره 2272111 ثبت قانونی گردیده است.


اهداف و ماموریت

• تهیه و تدوین گزارش های امکان سنجی و بررسی و ارزیابی گزارش های تهیه شده در این زمینه توسط دیگران
• تهیه و تدوین برنامه کسب و کار و بررسی و ارزیابی گزارش های تهیه شده در این زمینه توسط دیگران
• تهیه و تدوین گزارش های متناسب با نیاز مشتریان در استفاده از تسهیلات بانکی و بررسی و ارزیابی گزارش های تهیه شده در این زمینه توسط دیگران
• نظارت بر تطبیق عملیات اجرایی طرح ها از حیث منابع و مصارف
• ارائه خدمات مربوط به ارزیابی دارایی های موضوع پشتوانه و مشارکت تسهیلات بانکی

اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی سمت
آقای کامران اختیار رئیس هیات مدیره
آقای مهدی دهقان نایب رئیس هیات مدیره
آقای نوروز لطیفی عضو هیات مدیره و مدیر عامل