شنبه  27  بهمن  1397

شرکت مبنای خاورمیانه

معرفی و تاریخچه

شرکت مبنای خاورمیانه (سهامی خاص) در تاریخ 1385/10/06 تأسیس و با شماره 286449 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ 5,850,000,000,000 ریال است .


زمینه فعالیت شرکت

سرمایه گذاری و یا مشارکت در ایجاد، اجرا، توسعه، تکمیل، بازسازی و راه اندازی انواع طرح های صنعتی مربوط به صنایع معدنی و فلزی ( مبنا یعنی معدن به جای نفت ایران) و نیز سرمایه گذاری در سایر بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی و فعالیت های بازرگانی در داخل و خارج از کشور .
سرمایه گذاری و مشارکت در ایجاد ، اجرا و توسعه طرحهای صنعتی ، کشاورزی ، ساختمانی، بازرگانی و تولیدی.


اهداف و ماموریت

سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی در تاسیس شرکت های تعریف شده در گروه صنایع معدنی و فلزی. همکاری در تدوین برنامه ها و استراتژی های کلان شرکت های گروه صنایع معدنی و فلزی. تامین حداکثر بازدهی ممکن برای سرمایه سهامداران شرکت. شناسایی فرصت های جدید جهت توسعه گروه صنایع معدنی و فلزی

در حال حاضر این شرکت دارای 30 درصد از سهام شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) می باشد .

اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی سمت
آقای ابوالقاسم جمشیدی رئیس هیات مدیره
آقای اسفندیار عظیمی نایب رئیس هیات مدیره
آقای سید کاظم میرولد عضو هیات مدیره
آقای علی اصغر پورمند عضو هیات مدیره
آقای هادی جمالیان عضو هیات مدیره
آقای علی فرخی مدیر عامل