دوشنبه  30  دی  1398

شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد

معرفی و تاریخچه

شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد ، به صورت سهامی خاص درسال1386 به شماره 319762 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

زمینه فعالیت شرکت

سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی و ارائه خدمات مشاوره ای و امکان سنجی و بررسی و نظارت فنی پروژه های ساختمانی

اهداف و ماموریت

تبدیل شدن به اولین گزینه شراکت سرمایه گذاری

قرارگرفتن در جایگاه بزرگترین پشتیبان انبوه سازی کشور

تحول آفرینی در عمران شهری

مطرح شدن بعنوان الگوی مطلوب برای رقبا

اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی سمت
آقای علی عبدالعلی زاده رئیس هیات مدیره
آقای علی رضا هادیان همدانی نائب رییس هیات مدیره
آقای احمد رسایی عضو هیات مدیره
آقای علی اسلامی بیدگلی عضو هیات مدیره
آقای فریدون درویش زاده عضو هیات مدیره
آقای کاظم مکرم مدیر عامل