شنبه  27  بهمن  1397

شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد

معرفی و تاریخچه

شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد (سهامی خاص) در تاریخ 1385/9/14 به شماره285574 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

زمینه فعالیت شرکت

مشارکت در خرید ، فروش ، اداره ، در اختیار گرفتن ، تاسیس ، ایجاد ، توسعه ، تکمیل و اجاره و واگذاری انواع کارخانه ها و شرکت های فعال در بخش های خدماتی ، بازرگانی و تولیدی و انجام دادن معاملات مجاز بازرگانی

اهداف و ماموریت

تعامل و همکاری با شرکت های گروه مالی پاسارگاد در تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری در بخش های کارآمد اقتصادی

سعی در فعالیت بیشتر و مستمر در حوزه های بازار سرمایه، املاک و مستغلات بازرگانی


اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهدی دهقان نیستانکی رئیس هیات مدیره
آقای مهدی ثقفی نائب رییس هیات مدیره
آقای مجتبی کباری عضو هیات مدیره
آقای ارسلان امیری عضو هیات مدیره
آقای اسعد نیازمند عضو هیات مدیره
آقای عباس کفافی مدیر عامل (خارج از هیات مدیره)