سه شنبه  24  مهر  1397 , روز ملی پارالمپیک
 • صدور انواع ضمانت نامه بانکی


 • صدور انواع ضمانت نامه های بانکی جهت تسهیل مبادلات اقتصادی و تجاری
 • شرایط آسان و سریع جهت دریافت انواع ضمانت نامه بانکی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقـی
 • انواع ضمـانت نامه های پیمانکاری (شرکت در منـاقصه/مـزایده، حسن انجام کار یا تعهدات، پیش پـرداخت و استرداد کسور وجه الضمان)
 • انواع ضمانت نامه های تعهد پرداخت(گمرکی، خروج از کشور، نظام وظیفه، آژانس های مسافرتی)

تعریف

عقد ضمان یا ضمانت عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.

ضمانت نامه های بانکی :

بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی و یا حقوقی پرداخت دیون و یا انجام تعهداتی را که به نفع سازمانها و موسسات دولتی و دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی به عهده متقاضیان است با رعایت آئین نامه دستورالعمل صدور ضمانت نامه تعهد و ضمانت می نماید، به موجب ضمانت نامه هایی که توسط بانک صادر می شود، بانک متعهد می گردد در صورت درخواست ذینفع (کارفرما) تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وی پرداخت شود.


انواع ضمانت نامه ریالی :
 1. ضمانت نامه شرکت در مناقصه (Tender Guarantee)
  در واقع هنگامی که وزارت خانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی، انجام یک کار، تامین و راه اندازی پروژه ها یا خرید یک نوع کالا را به مناقصه می گذارند، برای آن که مطمئن گردند که شرکت کنندگان در مناقصه پیشنهادهای سنجیده ای را ارائه می دهند و واقعاً قصد انجام کار را دارند، از آنها می خواهند که ضمانت نامه ای به همراه پیشنهادهای خود ارائه نمایند تا پیشنهادها قابل بررسی باشد.
 2. ضمانت نامه شرکت در مزایده (Bid Guarantee)
  معمولا بعضی وزارت خانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی اقدام به فروش اموال منقول یا غیر منقول خود به بالاترین قیمت ممکن می نمایند. این سازمان ها برای جلوگیری از تضییع حقوق برگزارکننده مزایده از شرکت کنندگان، ضمانت نامه ای تحت عنوان ضمانت نامه شرکت در مزایده اخذ می نمایند تا در صورتی که شرکت کننده در مزایده به تعهدات خود عمل ننماید وجه این ضمانت نامه را از بانک مربوطه مطالبه می نمایند.
 3. ضمانت نامه حسن انجام کار / حسن انجام تعهدات (Good Performance Guarantee)
  پس از انجام مناقصه و تشخیص برنده آن، ذینفع ضمانت نامه(کارفرما) به منظور تضمین اجرای صحیح پروژه، درخواست ارائه این نوع ضمانت نامه را می نماید. در واقع این نوع ضمانت نامه برای تضمین انجام صحیح و به موقع تعهدات ضمانت خواه (پیمانکار) در مقابل ذینفع (کارفرما) طبق مفاد قرارداد منعقده بین آن ها از طرف بانک صادر می شود.
 4. ضمانت نامه پیش پرداخت (Advance Payment Guarantee)
  پس از انعقاد قرارداد میان کارفرما و پیمانکار یا در هر مرحله ای از انجام کار با توافق طرفین، ممکن است به منظور تجهیز کارگاه یا تقویت بنیه مالی پیمانکار، درصدی از مبلغ قرارداد به صورت پیش پرداخت از طرف کارفرما به پیمانکار در قبال ارائه ضمانت نامه پرداخت گردد.
 5. ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان یا استرداد تضمین حسن انجام کار (Retention Money Guarantee)
  این ضمانت نامه عبارت است از ضمانت نامه ای که بانک به استناد قرارداد اصلی بین کارفرما و پیمانکار به درخواست پیمانکار صادر می کند. در هر مرحله از پیشرفت پروژه، پیمانکار صورت وضعیت هزینه های انجام شده را برای کارفرما ارسال و با تأیید کارفرما پس از کسر درصدی از هر صورت وضعیت به عنوان کسور وجه الضمان مابقی وجه آن را به پیمانکار پرداخت می نماید. در واقع کارفرما برای اطمینان از صحت انجام کار توسط پیمانکار پس از تحویل قطعی و تا مدت تعیین شده مبلغی معادل پنج تا ده درصد از مبلغ ناخالص صورت وضعیت های پیمانکار را به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر نموده و در حسابی نزد خود نگهداری می نماید. پیمانکار هنگامی که به اجرای کامل قرارداد نزدیک می شود، ممکن است به دلایل مختلف نقدینگی کافی برای پایان کار نداشته باشد، لذا کارفرما درخواست می کند مبالغ کسرشده که به کسور وجه الضمان معروف است را به ایشان پرداخت نموده و در مقابل آن ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان تسلیم کارفرما نماید.
 6. ضمانت نامه تعهد پرداخت (Payment Guarantee)
  1. ضمانت نامه تعهد پرداخت جهت اخذ اعتبار، دریافت کالا، پوشش دیون: ضمانت نامه ای است که بر اساس آن اقدام به اخذ اعتبار و یا دریافت کالا و یا به طور کلی پوشش دیون و جایگزین وجه نقد می شود.
  2. ضمانت نامه خروج از کشور: این ضمانت نامه برای مشمولین نظام وظیفه به درخواست متقاضی و به نفع معاونت سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، صادر می گردد و در صورت عدم بازگشت متقاضی از خارج از کشور ضمانت نامه توسط سازمان مذکور ضبط می گردد.
 7. ضمانت نامه گمرکی (Customs Guarantee)
  ضمانت نامه ای است که برای ترخیص کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر به نفع گمرک های کشور و بنا بر تقاضای واردکننده کالا طبق نمونه های ارائه شده از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر می شود.

وثائق ضمانت نامه:

ضمانت نامه ها در مقابل یک یا ترکیبی از انواع وثائق ذیل صادر می گردد :

 1. سپرده بلند مدت ( ارزی - ریالی )
 2. سفته
 3. چک
 4. اموال غیرمنقول
 5. اوراق مشارکت
 6. سهام
 7. ضمانت نامه های بانک های داخلی یا خارجی
 8. رسید انبارهای عمومی کالا
 9. کشتی یا هواپیما

سپرده نقدی انواع ضمانت نامه:

صدور ضمانت نامه ها منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت نامه حداقل معادل 10% مبلغ ضمانت نامه توسط ضمانت خواه می باشد.

ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و یا مزایده می تواند بدون سپرده نقدی باشد.

سپرده نقدی ضمانت نامه تعهد پرداخت 20% مبلغ ضمانت نامه می باشد.

از علاقه ‏مندان به کسب اطلاعات بیشتر دعوت می‏ گردد به شعبه‏ های ما در سراسر کشور مراجعه فرمایند. همچنین مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی بانک‌پاسارگاد به شماره ۸۲۸۹۰ و سیستم دریافت نظرها در سایت آماده ارایه مشاوره و پاسخگویی به مشتریان گرامی می ‏باشد.

1 2 3 3