دوشنبه  29  بهمن  1397 , سالروز قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم - روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی