جمعه  8  مرداد  1400 , روز بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی (شیخ اشراق)