چهارشنبه  15  تیر  1401

استعلام وضعیت دستور پرداخت پایا

کاربر گرامی جهت استعلام وضعیت دستور پرداخت پایا، اطلاعات فرم زیر را با دقت کافی تکمیل نمایید:

شماره پیگیری

شماره شبای مقصد

IR
وضعیت :
بانک مقصد :

استعلام وضعیت دستور پرداخت ساتنا

کاربر گرامی جهت استعلام وضعیت دستور پرداخت ساتنا، اطلاعات فرم زیر را با دقت کافی تکمیل نمایید:

شماره پیگیری

شماره شبای مقصد

IR
وضعیت :
بانک مقصد :