پنجشنبه  4  خرداد  1396 , روز مقاومت و پایداری - روز دزفول

مشاهده‌ی سهام پاسارگاد

سهامدار گرامی درصورتی که در بانک پاسارگاد حساب دارید و رمز بانکداری مجازی خود را دریافت نموده اید می توانید با کلیک بر روی لینک مشاهده تعداد سهام در بانک پاسارگاد پس از وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور بانکداری مجازی، تعداد سهام خود را مشاهده نمایید. در عیر اینصورت با مراجعه به یکی از شعبه های بانک پاسارگاد رمز سامانه بانکداری مجازی خود را دریافت نمایید.